Building Learning Power

Building Learning Power (BLP) gaat over het ontwikkelen van zelfstandige en zelfverzekerde leerlingen en is gebaseerd op de realiteit van een onderwijsomgeving. Er wordt uitgegaan van wat leerkrachten praktisch en interessant vinden en is gebaseerd op vele leertheorieën en onderzoeken van onder meer John Hattie, Carol Dweck, David Perkins en Ellen Langer. Het gedachtegoed van BLP is ontwikkeld door prof. Guy Claxton uit Engeland.

Focus op leren en leercultuur

Het doel van BLP is om het lerend vermogen bij leerlingen te ontwikkelen, zowel op school als daar buiten. Centraal staat het creëren van een leercultuur in de onderwijssetting. Een cultuur waarin de leerlingen systematisch gewoonten en houdingen aanleren om problemen op te lossen.

Trainen ‘leerspieren’

BLP maakt de vergelijking met sport, waarin het langdurig en professioneel trainen van spieren noodzakelijk is voor het leveren van een (top)prestatie. Voor de ‘leerspieren’ (leercapaciteiten) geldt hetzelfde. Naarmate deze spieren beter worden getraind, in de juiste context, neemt het leervermogen van de leerlingen toe.

Leerkrachtpallet

Waar in de sport de trainer/coach belangrijk is voor het ontwikkelen van talenten, is het in de onderwijssetting de leerkracht/coach die deze rol vervult. Met behulp van BLP leren leerkrachten bewust te kiezen uit een palet van vaardigheden, waarmee ze het leerproces van de leerlingen stimuleren en begeleiden.