Duurzame schoolontwikkeling

Bij de implementatie van Building Learning Power gaat het niet om een ‘snel proces’, het gaat om blijvende veranderingen in de leercultuur in het licht van een leven lang leren. BLP richt zich op alle niveaus:

  • het ‘soepeler leren’ bij leerlingen en studenten
  • door een leercultuur te bieden op leerkracht niveau
  • in een schoolsetting waarbij het leiderschap dit voorleeft en stimuleert

Het implementatietraject BLP vraagt tijd en aandacht. Na een kennismakingsworkshop zal, in overleg met de leidinggevende en het team, een tweejarige route worden voorgesteld. Het gehele traject wordt op maat gemaakt. Deze kan er als volgt uitzien:

  • In het eerste jaar zijn er teambijeenkomsten waarbij de leerspieren/leercapaciteiten worden verkend, het geleerde wordt uitgeprobeerd, leertaal wordt verduidelijkt en geoefend en leren zoveel mogelijk zichtbaar wordt gemaakt. Ook worden ouders betrokken bij dit proces.
  • In het tweede jaar wordt er naast inhoud (waarbij het team ook keuzes kan maken over welke leerspieren aan bod kunnen komen) ook gekeken naar aspecten als; hoe volgen en maken we dit leren zichtbaar in rapporten e.d., hoe koppelen/borgen we een BLP leerlijn aan ons curriculum, hoe verbinden we BLP aan onze visie? Ook kan er ‘coaching on the job’ en intervisie plaatsvinden.