Advies Een leven lang leren vindt in alle contexten plaats. Vanuit Building Learning Power kunnen de dimensies van leren ook een goed uitgangspunt zijn voor teams in andere sectoren. Enkele dimensies:
  • Veranderen en leren; dit wordt gekarakteriseerd door een gevoel over jezelf en hoe het geleerde gebruikt wordt om met de dagelijkse veranderingen in werk en leven om te gaan. Het is ook het begrijpen dat leren is te leren.
  • Veerkracht; hiermee wordt bedoeld, genieten van uitdagingen, maar ook krachtig kunnen zijn als het moeilijk wordt.
  • Betekenis geven; betreft het maken van verbindingen tussen (leer)ervaringen uit het verleden en nieuwe kennis. De lerende is in staat om het nieuwe leren over te nemen en eigen opvattingen en overtuigingen te herzien.
Beleidsadvies/onderwijskundig advies Wat betekent de BLP manier van kijken naar leren en teamontwikkeling voor onze (school)organisatie? Hoe kan ik dit invullen in mijn schoolplan of  beleidsvoornemens? Het is mogelijk om een los adviesgesprek aan te vragen. Workshops en lezingen Het is mogelijk een workshop of een lezing aan te vragen. Samen met u als klant bespreek ik de inhoud en mogelijkheden. De prijs is mede afhankelijk van de aantal uren en voorbereiding in het gewenste programma.