De Reünie: De lessen van Olympische Spelen Sydney 2000

os2000_overz_01okt_4

Verleden week waren de Olympische sporters van Sydney bij een speciale aflevering van De Reünie. Leuke anekdotes werden afgewisseld met interessante voorvallen.  Met name het niets aan het toeval over willen laten, egocentrisme en de termen ‘druk’ en ‘faalangst’ kwamen herhaaldelijk naar voren. Hoe kunnen topsporters zo met hun passie bezig gaan dat zij en presteren en toch ook kunnen genieten van hun prestaties?

de reunie sydney

De laatste jaren is de term ‘fixed’ en ’growth mindset’ bij organisaties, scholen en sporters ingeburgerd geraakt. Dit begrip ‘Growth mindset’, komt van prof. Carol Dweck. Mensen met een fixed of vaste mindset geloven dat hun basale talenten vaststaan. Het zijn eigenschappen die je niet kunt veranderen. Mensen met een growth of groei mindset geloven dat IQ tot op zekere hoogte goed ontwikkelbaar is en dat basale competenties ontwikkeld kunnen worden door middel van toewijding en inspanning. Zij zien intelligentie en talent slechts als startpunt voor hun ontwikkeling. Het geloof dat je kwaliteiten ontwikkeld kunnen worden, leidt tot een passie voor sport (of leren) en is rechtstreeks van invloed op hoe je omgaat met uitdagingen, hindernissen, het leveren van inspanning, kritiek en succes van jezelf en anderen.
fixed en growth mindset

Edith Bosch gaf in het programma De Reünie aan dat ze zich volledig focuste op ‘niet te willen verliezen’; dit is een krachtig voorbeeld van fixed mindset en kan je danig in de weg zitten om juist beter te willen worden en te focussen op het proces. Minke Booy gaf aan dat ze pas na twee Olympische spelen wist te genieten van haar prestaties (Beijing). Pieter van den Hoogenband wilde zelfs preventief wel zijn blindedarm laten verwijderen..

edith

In het concept wat ik al eens eerder met jullie deelde ‘Building Learning Power’ (prof Guy Claxton) wordt de belangrijke leercapaciteit  ‘Herzien’ (Revising) genoemd; flexibel kunnen zijn, je plannen aan kunnen passen en vraagtekens durven stellen bij je aannames. Kortom wil je kunnen genieten van jouw prestaties, dan moet je misschien eerst wel eens nadenken wat begrippen als ‘ winnen’, ‘verliezen’ en ‘prestaties’ voor je betekenen als sporter. Dit is veelal uitermate lastig omdat we ons hebben ontwikkeld in een omgeving waarbij we alle (mentale)beelden hebben geïnterpreteerd en eigen gemaakt tot onze ‘sturende opvattingen’; zo verklaren we de wereld. Toch begint gedragsverandering bij het durven herzien van deze aannames.

Brein poster NL marks

Het  BLP model gaat uit van dat je veel natuurlijke capaciteiten hebt en dat je deze kan trainen (‘leerspieren’), wat dat betreft is er hoop. Coaches, trainers, ouders zijn daarbij belangrijke personen voor een sporter; zij kunnen hen helpen om met de juiste mindset de sport te beoefenen. Ik wil afsluiten met een stukje wat ik laatst op twitter tegenkwam over ‘redefining winner’.

redefing winner

Fijne Olympische Spelen gewenst, met puike prestaties!

rio-og-2016-610x400

Terugzien?

http://www.npo.nl/de-reunie/31-07-2016/KN_1682202

Anton de Vries

Reacties staat uit voor De Reünie: De lessen van Olympische Spelen Sydney 2000