Olympische halve finale hockey: Annans black-out en het interessante vervolg

Bondscoach Alyson Annan had maar negen maanden de tijd om de hockeyvrouwen klaar te stomen voor goud. De olympische finale werd gehaald, en er werd pas na shoot-outs verloren van Groot-Brittanië. Het waren opmerkelijke beelden na de reguliere speeltijd van de halve finale tussen Duitsland en Nederland. Alyson Annan, de bondscoach van de hockeyvrouwen, vergiste zich openlijk voor het oog van de camera. Ze dacht dat er nog een kwart zou volgen, terwijl er direct shoot-outs genomen moesten worden. Toch was het vervolg zeer interessant. De hockeydames van het Nederlands team losten het zelf op. Zij gaven hiermee een hoge mate van teamvolwassenheid aan en wisten daarbij elkaars talenten in te zetten.

hockeycoach het is al klaar

 

Teamfasen, zelfsturing hoe zit dit eigenlijk?
Marijke Lingsma heeft dit begrip uitgewerkt (Aan de slag met teamcoaching,2007). De vier niveaus worden M1, M2, M3 en M4 genoemd, de M staat voor maturity (vertaald: rijpheid of volwassenheid). Een aandachtspunt bij de benadering van Lingsma is dat als de groepssamenstelling wijzigt, alle fases, al dan niet versneld, opnieuw moeten worden doorlopen. Ook zijn de overgangen tussen de fases moeilijk te bepalen.

teamfasen

De vier fases op een rij:

  • M1-Eerste fase is die van los zand. Teamleden werken vooral op zichzelf en hebben weinig zicht op wat collega’s doen en wat van het team wordt verwacht.
  • M2-De tweede fase is die van competitie; er ontstaan kleine groepjes binnen het team. Het team heeft het ene moment de leider nodig en verzet zich het andere moment tegen de leider.
  • M3-In de derde fase ontstaat er saamhorigheid tussen de teamleden. Het hechte team sluit zich af en verzet zich tegen invloeden van buitenaf.
  • M4-In de vierde fase ontstaat een team waarin de teamleden elkaars talenten weten in te zetten en openstaan voor invloeden van buiten af.

Uit onderzoek blijkt dat…..
Uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat teams effectiever zijn naarmate:
* er meer stabiele en hechte relaties tussen de teamleden zijn
* er meer onderling vertrouwen tussen teamleden is
* teamleden beter in staat zijn elkaar feedback te geven
* teamleden beter zicht hebben op elkaars competenties en hiermee rekening houden bij de verdeling van de werkzaamheden

ned engeland

Terug naar de hockeyvrouwen
Er zal discussie ontstaan of Annan wel langer bondscoach kan blijven. Deze black-out zal door sommigen worden uitgelegd als ‘zwak optreden’ van de coach. De andere kant is dat zij blijkbaar de hockeyvrouwen in 9 maanden zover heeft gekregen, dat zij op een spannend moment als een M4 team hebben weten op te treden. Zeer volwassen stelden ze zelf het lijstje op van de shoot out en gingen zeer gemotiveerd het veld in.
In het proces vooraf aan de Olympische Spelen heeft Annan het team blijkbaar laten participeren bij beslissingen en wellicht gedelegeerd. Hiermee gaf zij ruimte voor verdere ontwikkeling aan het team en de individuele speelsters. Ongetwijfeld zal de hockeybond met haar om tafel gaan, maar ik hoop dat zij vooral het proces vooraf goed wordt geanalyseerd en wellicht gewaardeerd.
Een M4 team staat er namelijk niet vanzelf en zouden alle coaches zichzelf uiteindelijk niet overbodig moeten maken?

http://nos.nl/rio2016/artikel/2127561-annans-black-out-was-de-illustratie-van-een-onmogelijke-opdracht.html

 

Anton de Vries

Reacties staat uit voor Olympische halve finale hockey: Annans black-out en het interessante vervolg